Pasja + zaangażowanie + wizja = cel

Witamy!

Priorytetem w naszych działaniach jest dokładna analiza potrzeb Klienta i zaproponowanie adekwatnego do nich rozwiązania.

Naszym celem jest nie tylko spełnienie minimalnego poziomu zobowiązań, wynikającego z polskiego ustawodawstwa, lecz także działanie proaktywne tak, by dążyć do inicjowania zmian i kontrolować sytuację, a nie jedynie reagować na nią. W PUNDIT- BHP szkolimy, wypełniamy dokumentację oraz na zasadzie outsourcingu tworzymy zewnętrzną służbę BHP.

Oferta nasza skierowana jest zarówno do małych, średnich przedsiębiorstw jak i wykonywanie obowiązków służby bhp (w firmie zatrudniającej do 100 pracowników pracodawca nie ma obowiązku tworzenia służby bhp. Musi powierzyć wykonywanie zadań tej służby pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy (art. 237¹¹ §1) spełniającemu wymagania dla pracowników tej służby. W przypadku braku kompetentnych pracowników może pracodawca powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy, posiadającym stosowne kwalifikacje  (§4 4 rozporz. Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bhp)